Fundusze Europejskie: Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
Województwo Świętokrzyskie
Hospicjum Domowe

CEL PROJEKTU

 

 

Celem projektu jest objęcie opieką hospicjum domowego grupę zależnych, niesamodzielnych 45 osób ( 23 kobiety, 22 mężczyzn), które chorują na nieuleczalne, postępujące, choroby nowotworowe i nienowotworowe oraz 45 osób ( 36 kobiet, 9 mężczyzn) sprawujących opiekę nad chorymi, które dostaną wsparcie edukacyjne i psychologiczne. Zaplanowane w projekcie zadania przyczynią się do poprawy jakości życia chorych oraz osób sprawujących opiekę nad nimi, a także zapewnią pomoc psychologiczną i szkoleniową do końca sierpnia 2019 roku. Deinstytucjonalizacja form opieki medycznej zwiększy dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej przez skrócenie czasu oczekiwania i posłuży do wypracowania rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb chorych i ich opiekunów.