Fundusze Europejskie: Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Europejskie Fundusze Społeczne
Województwo Świętokrzyskie
Hospicjum Domowe

Wskaźniki projektowe

 

 

Główne wskaźniki projektu:

  • Liczba osób zagrożonych  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 45 osób
  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 50 osób
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie - 45 osób.